Words

Craft, photography, me


1 kommentar

Dagen før den første

Her sitter jeg da, med pcen på fanget og prøver å forstå noe… Prøver å løse øvingene vi har hatt dette semestret uten å se på løsningsforslaget, noe som ikke lykkes helt om jeg skal være ærlig. En av løsningene ser slik ut:

#include <avr/interrupt.h>

int main(void)
{
EICRA = (1<<ISC01);    // configure INT0 to falling edge

EIMSK = (1<<INT0);       // enable INT0

sei();                // enable global interrupts

DDRB = (1<<DDB0);      // configure PB0 to output pin.

do{
asm(«nop»);

} while(1);

}

// Interrupt handler routine for INT0

ISR(INT0_vect)
{
PORTB ^= (PORTB0);

}

Ikke i grønt da, men noe måtte jeg jo gjøre for at det ikke skulle gli helt inn med resten av teksten. Dere kunne jo trodd at det hadde rabla helt for meg – mer enn før altså!

Vel, denne koden skal altså jeg klare å lage helt selv. Jeg sjønner hva som står der når jeg ser det, men forbandet om jeg greier å tenke meg til hvilken kode jeg skal bruke selv. Tro om det er mulig at det skjer et mirakel sånn over natten slik at jeg er helt utlært i dette i morgen? Slik at jeg mot formodning kunne fått en ok karakter på eksamen i morgen.

Det nytter vel ikke å bruke tiden på å skrive blogg heller, men litt pause må en jo ha. Og lunch! Så nå blir det litt mat før jeg fortsetter min vei mot den første eksamenen.