Words

Craft, photography, me


Legg igjen en kommentar

Gåte – Kjærleik

KJÆRLEIK


Eg vil ikkje vera slave!

kjærleiken er ingen klave

du bitt ikring ei kvinnesjel

Kjærleik er å vilja vel!

 

Eg vil ikkje la meg eige.

Du kan ingen hjartro leige.

Eg er`kje noko som du stel.

Kjærleik er å vilja vel!


Elsk meg, elsk meg med det gode,

det som ligg i manneblodet.

Det er`kje nett når hanen gjel.

Kjærleik er å vilja vel!


Har du nokon hjartekjære,

elskar du med all di ære.

For elskhug er som bråe e`l

Kjærleik er å vilja vel!

 

Eg vil livet atterføde,

liksom jorda bera grøde.

Så elsk meg ikkje beint ihel.

Kjærleik er å vilja vel!