Words

Craft, photography, me


Legg igjen en kommentar

Hvem drepte Natalie?

Hvem drepte Natalie? er skrevet av et ektepar, Nicci Gerrard og Sean French, under psudonymet Nicci French. Altså min andre bok skrevet av to forfattere. Jeg er mindre imponert av disse da…

Tittelen sier hva boken handler om i grove trekk og hovedpersonen i boken var bestevenn med Natalie. De var fra to familier med sterke bånd til hverandre. Jeg liker konseptet her og hovedpersonens jakt på sannheten om mordet, men slutten er rar. Vi får selvfølgelig vite hvem som begikk drapet, men jeg føler at vi ikke får hele historien og det hele blir litt merkelig i grunnen. Det er også skuffende lite dramtikk og spenning i boken til å være en krim/spennings-bok.

Jeg har en bok til av samme forfatterparet og jeg blir nok å lese den selv om jeg er skeptisk, men kanskje jeg blilr positivt overrasket!